Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 35 vizitatori și nici un membru online

Patrimoniu de mediu

Cadrul legal care reglementează domeniul conservarii diversităţii biologice este asigurat de  Legea Protecţiei Mediului (137/1995), Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional (5/2000), Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 263/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, respectiv OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice. Ocrotirea naturii şi a diversităţii ei biologice, protecţia mediului faţă de presiunea crescândă a activităţii umane, au ajuns printre cele mai importante probleme ale omenirii, deoarece de rezolvarea lor depinde dezvoltarea durabilă a societăţii pe plan naţional şi global.

Rezervaţii şi areale protejate propuse pentru Reţeaua Natura 2000 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a întocmit o lista cu siturile Natura 2000 din judeţul Sibiu pe care a prezentat-o în documentul Natura 2000 - Implementarea Directivelor Comunităţii Europene din domeniul protecţiei naturii în judeţul Sibiu. Siturile Natura 2000 de pe teritoriul judetului Sibiu au fost declarate în acord cu regulile stabilite de cele doua Directive Europene, Directiva Păsări şi Directiva Habitate în acord cu care a fost implementata reţeaua de arii protejate de interes european “NATURA 2000” în RomâniaScopul acestei reţele este conservarea valorilor naturale de importanţă comunitară printr-o exploatare durabilă a biodiversităţii.

Reţeaua ecologică “NATURA 2000” este reglementata de două directive: Directiva PĂSĂRI prin care sunt declarate ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi Directiva HABITATE in baza careia sunt propuse siturile de importanţă comunitară (SCI) pentru protectia speciilor de plante, animale şi a habitatele lor. Măsurile adoptate în cadrul Retelei Natura 2000 trebuie să ţină seamă de cerinţele economice, sociale şi culturale din arealul propus, lucru menţionat în Directiva Habitate.

La nivelul judeţului Sibiu au fost propuse 9 arii de protecţie avifaunistică şi 12 situri de importanţă comunitară. Aceste propuneri acoperă mai mult de jumătate din suprafaţa teritoriului administrativ al judeţului Sibiu, după cum reiese din harta de mai jos:

Description: Harta GAL Pod Mediasului_Natura 2000

Relaţiile asociaţiei GAL Podişul Mediaşului cu siturile Natura 2000

Rezervaţii şi Ariile Naturale Protejate

In apropierea microregiunii Podişul Mediaşului, din judeţul Sibiu sunt trei Arii Naturale Protejate şi anume:

Rezervaţia Lacul fără fund de la Ocna Sibiului - cu suprafaţa de 0,2 ha, este declarat monument al naturii cu valoare geologică prin Actul normativ de declarare: HCM 518/16.04.1954; Hotărârea nr. 12/28.09.1994 a Consiliului Judeţean Sibiu, fiind în administrarea Consiliul Local al oraşului Ocna Sibiului.

- Monumentul - Vulcanii noroioşi de la Hăşag, a fost declarat monument al naturii cu valoare geologică cu suprafaţa de 1 ha prin actul normativ de declarare: Hotararea nr. 12/28.09.1994 a Consiliului Judetean Sibiu. Este localizat între comunele Hăşag şi Mandra.

Dealul Zedifoala (ce mărgineşte satul Moşna) este considerat micro-rezervaţie naturală întrucât constituie arealul propice habitatului stânjenelului (iris gernanica).

Aceste obiective care se găsesc în proximitatea teritoriului “Podişul Mediaşului” sunt importante pentru microregiune în primul rând din punct de vedere turistic.

 SCI-urile şi SPA-urile existente pe teritoriul GAL Podişul Mediaşului, dar şi în vecinătatea acestuia reprezintă un real potenţial turistic pentru teritoriul GAL, datorită belvederilor şi  speciilor protejate (de ex. stejarul pufos, acvila ţipătoare mică) existente. În acelaşi timp există şi o obligaţie de conservare a teritoriilor şi habitatelor protejate, ceea ce impune măsuri de protejare a mediului natural.


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.