Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 31 vizitatori și nici un membru online

Populație - demografie

Conform ultimelor date oficiale, din anul 2009, furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Sibiu, respectiv Mureş, populaţia teritoriului “Podişul Mediaşului”, format din cele 15 localităţi - un oraş şi 14 comune - are o populaţie de46,644locuitori. Populaţia GAL-ului însumează 10,63% din populaţia totală a judeţului Sibiu şi 0,28% din populaţia totală a judeţului Mureş. Densitatea populaţiei este de 60,5 loc/km2.

Populaţia comunelor variază într-un interval de 1.616 - 4054 locuitori, cea mai mare comună fiind Bazna şi cea mai mică Aţel. Oraşul Dumbrăveni are cel mai mare număr de locuitori, şi anume 8.322 persoane.

Dinamica populaţiei

Dinamica populaţiei teritoriului arată o tendinţă de uşoară creştere. În perioada 1992 - 2002 se înregistrează o descreştere uşoară a numărului populaţiei (301 persoane), perioadă urmată de o creştere minoră, dar continuă a populaţiei.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu, Mureş 2009

Tendinţa de creştere a populaţiei este un fenomen atipic zonelor rurale, reprezentând un punct forte al întregului teritoriu. Creşterea populaţie este rezultatul compus atât al mişcării naturale pozitive-numărul deceselor se situează sub numărul noilor născuţi-cât şi al soldului migratoriu pozitiv - numărul persoanelor stabilite în teritoriu este superior numărului persoanelor plecate din teritoriul microregiunii. Dintre cele 15 localităţi analizate în unsprezece comune numărul noilor născuţi este superior celor decedaţi. Comunele cu cel mai mare spor natural sunt: Târnava, Brateiu, Hoghilag şi Moşna. La nivelul teritoriului, în opt comune analizate soldul migratoriu este pozitiv, însă diferenţe mai semnificative se înregistrează la nivelul oraşului Dumbrăveni.

Caracteristicile populaţiei teritoriului

Populaţie

1992

Iulie

2009

Evoluţie/

Regresie

Soldul migrării

2008

Sold natural

2008

Sub 20 ani

Iulie

2009

Peste 60 ani

Iulie

2009

Populaţia activă

Iulie 2009

Şomaj

2009

Total

44.916

46.646

Usoară creştere

+ 61

+ 156

9.488

7.679

29.479

7,38%

%

100 %

100 %

3,7%

-

-

20,34%

16,46%

63,2%

-

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu, Mureş 2009

Teritoriul totalizează un număr de 13.843 gospodării, cu o medie de 2,9 persoane/ gospodărie, mărime caracteristică judeţului Sibiu (3,02 persoane/ gospodărie). Aproximativ 10% din gospodării sunt formate dintr-o singură persoană.

Populaţia pe grupe de vârstă şi etnie

Structura populaţiei pe grupe de vârste reflectă un echilibru la nivelul populaţiei din teritoriu. Ponderea populaţiei tinere, cu vârsta sub 15 ani este 20,34%, populaţia activă reprezintă un procent de 63,2%, în timp ce populaţia cu o vârstă de peste 60 de ani reprezintă 16,46% din populaţia totală a teritoriului. În cifre absolute, tendinţa este una de stagnare, cu o pondere relativ ridicată a populaţiei tinere.

Raportul de dependenţă demografică- raportul dintre numărul persoanelor de vârstă “dependentă” (sub 15 ani şi peste 65 de ani) şi populaţia activă (15-64 ani), raportat la 100 de locuitori - este 57. În România, raportul de dependenţă a fost de 44 de persoane la 100 locuitori, ca urmare teritoriul analizat prezintă o mai favorabilă similară cu cea a mediei pe ţară, dar atipică, în sensul pozitiv, la nivelul mediului rural din România.

Elementele demografice ale Podişului Mediaşului prezintă o situaţie favorabilă, atipică mediului rural. Populaţia este în creştere, iar grupele de vârstă deţin o pondere superioară populaţiei îmbătrânite.

Împreună cu ratele de natalitate, structura pe vârste este “motorul” care conduce la creşterea unei populaţii sau la scăderea ei. O piramidă a vârstelor în care ponderea tinerilor este superioară ponderii vârstnicilor arată tendinţe optimiste şi pentru anii următori.

Din punct de vedere al apartenenţeietnice, populaţia teritoriului este majoritar română (77%), cu o pondere semnificativă a etnicilor rromi (13%). Populaţia maghiară deţine o pondere de 6%. Locuitorii de alte etnii sunt menţionaţi la recensăminte cu numere nesemnificative la nivelul teritoriului.

Nivelul de educaţie al populaţiei

În anul 2002, la nivelul teritoriului, 682 de persoane au avut studii superioare, reprezentând 1,58% din populaţia de 10 ani şi peste, o pondere mult mai redusă faţă de 7,5% media judeţului Sibiu. 6,86 % a populaţiei nu a absolvit nici o formă de învăţământ, iar 44,45% au cel mult 8 clase absolvite.

Sursa: Recensământul Populaţiei, 2002


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.