Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 52 vizitatori și nici un membru online

27 noiembrie 2006 - prezent

Inițiativa de înființare a Asociației a fost pornită în 27 noiembrie 2006 de către Fundația Mihai EminescuTrust, SC Geomed Impex 2002 SRL şi Primăria Moşna;

Asociaţia a funcţionat în mod informal începând cu data de  15 iunie 2007;

La data de 15 noiembrie 2007 a avut loc legalizarea asociaţiei. Partenerii s-au înregistrat juridic sub numele Aso­ciaţia ”Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului” cu un număr de 33 de membri fondatori, din care 10 consilii locale, 8 societǎţi comerciale, 5 asociaţii/fundaţii, 7 persoane fizice şi 3 şcoli;

Istoric GALPM

La 15 iunie 2007 a avut loc prima Adunare Generală informalǎ la care au participat 75 invitaţi. A avut loc şi o expozitie cu produse locale (obiecte de artizanat şi meşteşugǎreşti şi produse alimentare tradiţionale). S-au stabilit contacte cu Py hajarvi Lake District De­velopment Association LAG (GAL din Finlanda);

Istoric GALPM

În data de 20 septembrie 2007 o delegaţie formatǎ din membrii asociaţiei a participat la Luxemburg la o întâlnire de lucru asupra programului LEADER. Obiectivul întâlnirii a fost acela de a afla informaţii despre modul de organizare şi aplicare a programului LEADER+ în Luxemburg şi de a învăţa din experienţa GAL-urilor deja existente în această ţară;

Istoric GALPM

La data de 3 decembrie 2007, a avut loc prima Adunare Generală, în cadrul căreia s-au ales Consiliul Director, managerul, animatorul şi un contabil;

Istoric GALPM

La data de 12 martie 2008 a avut loc întrunirea Consiliului Director pentru stabilirea detaliilor legate de sigla şi de site-ul GAL;

20 iunie 2008 - la Mălâncrav a avut loc întalnirea cu reprezentanţii din Luxemburg, pe parcursul căreia s-au purtat discuţii cu privire la realizarea unor proiecte în colaborare;

În perioada 30 iunie - 20 octombrie 2008 au avut loc vizite în comunele Aţel, Hoghilag, Brateiu, Dîrlos, Bazna, Şeica Mică, Blăjel, Micăsasa, Axente Sever, Şeica Mare şi în oraşul Dumbrăveni pentru a se stabili persoanele de contact, data de întocmire a fişelor si o întalnire cu reprezentanţii societăţii civile;

Istoric GALPM

7 octombrie 2009 - Şedinţă Consiliul Director - prezentarea proiectului pentru Măsura 431, Sub-Măsura 431.1 LEADER şi semnarea documentelor de împuternicire pentru managerul de proiect Ovidiu Drăguşanu;

1-5 decembrie 2009 - Polonia, schimb de experienţă pe LEADER. Delegaţia formată din 8 persoane a participat la un seminar tripartit franco-român-polonez, pentru a afla informaţii despre programul LEADER din Franţa şi din Polonia;

Istoric GALPM

Powiatul Konin, regiunea Marea Polonie. Polonia. Tematici de interes:

1.     Cum au fost create strategiile GAL-urilor ?

2.     Cum se animă teritoriul (cine îndeplineşte rolul de animator)?

3.     Ce organizare au avut la începerea programului Leader+?

4.     Ce tip de acţiuni şi proiecte şi cu ce finanţări?

5.     Despre reţeaua de dezvoltare rurală la nivel regional şi despre animarea ei.

Istoric GALPM

8 decembrie 2009 - Adunare Generală extraordinară, în cadrul căreia s-a făcut o informare a stadiului LEADER în România şi în judeţul Sibiu şi s-au făcut alegeri pentru Consiliul Director;

Istoric GALPM

16 decembrie 2009 - întalnire cu reprezentanţii societăţii civile şi ai sectorului privat, pentru completarea Consiliului Director al GAL PM;

29 decembrie 2009 - Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul “Realizarea Strategiei pentru dezvoltare a teritoriului Podişul Mediaşului”. Valoarea proiectului 45.819,3 euro;

15-19 martie 2010 - Franţa, delegaţie la Rennes cu privire la măsura 431.1- Construcţie parteneriate public-private (prima activitate din cadrul proiectului);

Istoric GALPM

25-26 martie 2010 - Atelier de lucru  în cadrul proiectului Realizarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului “Podişul Mediaşului” . Obiectivele atelierului: realizarea analizei SWOT, stabilirea priorităţilor de dezvoltare pentru teritoriu, propuneri de proiecte care ar putea sa intre în fişele de măsuri din strategie;

Istoric GALPM

8 iunie 2010 - şedinţă de lucru pentru stabilirea planului de finanţare. În această întalnire au fost creionate priorităţiile de dezvoltare ale teritoriului, obiectivele operaţionale, măsurile care vor fi finanţate, sumele alocate pe fiecare măsura;

Istoric GALPM

29 iulie 2010 - Seminarul de promovare a Strategiei de Dezvoltare pentru Teritoriul Podişul Mediaşului. În cadrul acestei întalniri a fost prezentată şi aprobată  Strategia de Dezvoltare a teritoriului Podişul Mediaşului, de către Adunarea Generală a Asociaţiei;

Istoric GALPM

8 sept. - 11 oct. 2010 întâlniri cu reprezentanţii publlici ai comunelor Dîrlos, Axente Sever şi Viişoara şi cu reprezentanţii privaţi şi societatea civilă din comunele Moşna, Hoghilag, Ernea, Bazna, Valea Viilor, Târnava, Aţel, Şeica Mică, Micăsasa, Brateiu si oraşul Dumbrăveni;

Istoric GALPM

18 ianuarie 2012 - semnarea contractului de finanţare pentru proiectul “Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”.


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.