Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 38 vizitatori și nici un membru online

În cadrul strategiei de dezvoltare se acordă finanţare prin măsurile:

 

Măsura  312 - Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol - sprijina activităţi de creare/dezvoltare a microîntreprinderilor care oferă servicii pentru populaţie sau care prelucrează materia primă locală

Măsura  313 - Încurajarea activităţilor turistice - sprijină investiții turistice, private sau publice, la scară mică, pentru valorificarea patrimoniul cultural şi natural local

 

Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri - sprijină dezvoltarea exploatațiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale și animale (materie primă) pentru consum uman și hrana animalelor

 

Măsura 111 - Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe - sprijină programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare, specializare), acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe, privind cerinţele de igienă, producţie, comercializare a produselor agricole şi agro-alimentare de pe piaţa europeană, participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, schimburi de experienţă, evenimente care pot contribui la informarea acestora

 

Măsura 322 - Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural - sprijină investiţiile care pun în valoare şi readuc în circuitul turistic obiective de patrimoniu cultural sau natural, mobile sau imobile.

 

Măsura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare - sprijină financiar proiecte de cooperare ale GAL Podișul Mediașului cu alte GAL-uri sau grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul și metoda LEADER

 

 

Pentru informații suplimentare, trimiteti un email la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.