Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 18 vizitatori și nici un membru online

Selecția proiectelor

Ghidul solicitantului măsura 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

         Formulare și documente măsura 41

 Manual de procedură pentru implementarea contractelor de finanțare aferente măsurii 41 «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală»

Procedură implementare măsura 41  «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală»

         Proceduri de lucru pentru PNDR - pentru a descarca formularele în format Word, click aici

Regulamentul de funcționare al Comitetului de Selecție

SELECȚIA se va face la nivel local de către un Comitet de Selecție format din 11 membri titulari şi 11 membri supleanţi, reprezentând diversele categorii de parteneri, astfel încât partenerii privaţi să fie reprezentaţi în proporţie de cel puţin 60%. Cei 11 membri vor fi din următoarele categorii:

         3 reprezentanţi ai administraţiei publice

         1 reprezentant al serviciilor publice

         4 reprezentanţi ai sectorului privat

         3 reprezentanţi ai societăţii civile

PARCURSUL PROIECTELOR

Procesul de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul de Acţiune Locală, în cadrul Axei 4 LEADER a PNDR, va avea următorul parcurs:

  • proiectele vor fi depuse la sediul asociației - Comuna Ațel, nr. 91, Județul Sibiu
  • proiectele vor fi preluate de către un secretariat format din angajaţii asociaţiei, care le vor verifica din punctul de vedere al conformităţii şi eligibilităţii administrative a documentaţiei
  • un grup de lucru format din consultanţi externi vor trece la evaluarea tehnică a proiectelor în baza criteriilor de selecţie propuse în ghidul de finanţare şi vor elabora rapoarte de evaluare
  • rapoartele de evaluare împreună cu documentaţia suport vor fi supuse deciziei finale a unui comitet format din membrii GAL, denumit Comitet de selecţie a proiectelor

ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR DE SELECȚIE A PROIECTELOR:

Conform fişei de măsură LEADER, “pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţii de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean”.

Pot fi invitate la şedinţele comitetelor de selecţie şi alte persoane, cu statut de observator, cum ar fi:

  • reprezentanţi ai unor instituţii judeţene
  • consultanţii externi care au evaluat proiectele
  • iniţiatori ai proiectelor
  • alte persoane, la propunerea membrilor Comitetului de selecţie

LUAREA DECIZIILOR

Pentru validarea deciziilor în Comitetul de Selecţie se aplică regula dublului cvorum şi anume: este necesară prezenţa a cel puţin 50% din membrii comitetului, din care peste 50% să fie din mediul privat (societate civilă şi mediul de afaceri).

Cvorumul este verificat de către Preşedintele de şedinţă, în deschiderea acesteia.

Decizia cu privire la finanţarea proiectelor se ia prin consens sau vot cu majoritate simplă (50% plus unu dintre membrii prezenţi). În condiţiile în care unul sau mai mulţi membri solicită votul secret, se poate trece la vot secret.

CONFLICTUL DE INTERESE

Dacă unul dintre membrii Comitetului se află în conflict de interese (ex. este iniţiatorul sau are o relaţie de rudenie de gradul 1 sau 2, conform legii, cu iniţiatorul unuia dintre proiectele depuse spre finanţare etc.), în această situaţie persoana în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la şedinţa respectivă. Comitetul de Selecţie va propune şi agrea o politică a conflictului de interese.


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.