Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 7 vizitatori și nici un membru online

Priorități ale GAL Podișul Mediașului

  • Susţinerea dezvoltării afacerilor din sectoarele non-agricole şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din domeniul agricol către sectoare economice din domeniul turismului şi serviciilor pentru populaţie.

  • Facilitarea transformării şi modernizării agriculturii, precum şi a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu.

  • Menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al teritoriului, în scopul creşterii atractivităţii şi potenţialului economic local.    

Argumentele pentru cele trei priorităţi:

 a. Prima prioritate este impusă de trei factori:

  1. numărul mic al întreprinderilor - 390, dintre care doar 178 mai figurează cu situaţiile financiare depuse pentru anul 2008

  2. uşoara tendinţă de populare a zonei, datorată în special migraţiei din zonele urbane, dar şi sporului natural,

  3. numărul mic de locuri de muncă pentru populaţia tânără, activă. Prin alegerea acestei priorităţi, teritoriul Podişul Mediaşului se va concentra pe dezvoltarea turismului, diversificarea şi multiplicarea activităţilor economice în sectorul serviciilor către populaţie şi prelucrării materiilor prime locale, activităţi care au ca scop creşterea atractivităţii zonei pentru populaţia tânără, dar şi atragerea de capital investiţional în zonă, pentru a compensa lipsa de capitalizare a antreprenorilor locali.

b. Cea de-a doua prioritate pleacă de la necesitatea creşterii atractivităţii zonei - ca element de bază în diversificarea unor activităţi economice alternative agriculturii.
Pe teritoriu se regăsesc 21 ansambluri de biserici fortificate (numite şi cetăţi bisericeşti) ale saşilor ce au locuit în zonă, la care se adaugă două ansambluri arhitecturale rurale formate din grupări de case, tipice pentru arhitectura rurală a saşilor transilvăneni şi două biserici catolice, deosebite. Pe lângă acest patrimoniu cultural deosebit, teritoriul se bucură de o serie de areale naturale protejate. Pe Teritoriul Podişul Mediaşului, se întâlnesc porţiuni din patru site-uri de importanţă comunitară dintre care o arie de protecţie specială avifaunistică (SPA) cu specii protejate precum acvila ţipătoare mică. Prin această prioritate vor fi sprijinite investiţiile necesare pentru redarea în circuitul turistic a patrimoniului cultural mobil şi imobil, precum şi activităţile de protecţie a mediului şi valorificare a patrimoniului natural.

c. Cea de-a treia prioritate este aleasă din cauză că teritoriul Podişul Mediaşului este cu precădere deluros, cu aproape 40% fond forestier.
Economia locală se bazează în principal pe agricultură de sub sau semi-subzistenţă, peste 90% dintre exploataţiile agricole fiind sub 5 ha.

Agricultura şi silvicultura sunt resurse importante pentru populaţie şi pentru economia locală însă practicarea lor se face cu o productivitate foarte scăzută. În acelaşi timp, teritoriul este recunoscut pentru produse precum telemeaua de vacă, caşcaval, unt, miere, suc de mere, brânză de burduf, brânza la coşuleţ, zacusca de vinete şi ghebe etc., care, deşi nu sunt înregistrate ca mărci locale, sunt deosebit de apreciate şi pot deveni emblematice pentru zonă. Dezvoltarea agriculturii din teritoriu se poate face adăugând valoare produselor agricole şi silvice locale, prin procesare şi marketing. Astfel, chiar dacă o fermă rămâne la o exploataţie mică va putea câştiga din procesarea materiei prime şi vânzarea produselor obţinute sub marca de tradiţional sau local.

Pentru a aborda cea de-a treia prioritate, Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Podişul Mediaşului de încurajare a activităţilor de procesare tradiţională a produselor agricole şi silvice şi îmbunătăţirea capacităţii de marketing şi comercializare a produselor locale dar şi pe informarea şi pregătirea persoanelor care lucrează în agricultură.


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.