Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 47 vizitatori și nici un membru online

Implementare si evaluare

Circuitul proiectelor

1. GAL lansează apelul de selecţie a proiectelor, folosind mecanismul de comunicare - informare propus

2. Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL

3. GAL efectuează verificarea conformităţii proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate

4. Evaluarea şi selecţia proiectelor la nivelul GAL, pe baza strategiei, utilizând criteriile stabilite în fişele de măsuri aferente strategiei

5. Transmiterea rapoartelor de selecţie şi a proiectelor selectate de către GAL la Centrul Regional de Păţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP)

6. CRPDRP verifică eligibilitatea proiectelor şi se efectuează verificarea pe teren a potenţialului beneficiar de către structurile teritoriale ale APDRP

7. CRPDRP transmite o notificare către beneficiar şi către GAL, de înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului

8. Încheierea contractului între beneficiar şi Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP)

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei

Procesul de monitorizare asigură colectarea datelor statistice şi a indicatorilor de monitorizare conform prevederilor planului de dezvoltare locală. Procesul de evaluare presupune compararea obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi în Strategia de Dezvoltare a Teritoriului cu cei efectiv înregistraţi şi realizaţi.

Atribuţiile cu privire la înregistrarea şi analiza progresului implementării strategiei, prin intermediul indicatorilor financiari, de realizare şi de rezultat, le au Comitetul de Monitorizare şi compartimentul administrativ al Asociaţiei GAL Podişul Mediaşului.

Actori cheie în procesul de monitorizare

Responsabilitatea monitorizării implementării Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Podişul Mediaşului va fi delegată de Adunarea Generală către un Comitet de Monitorizare. Comitetul de Monitorizare se instituie, în termen de maximum trei luni de la data aprobării Planului de Dezvoltare Locală, cu scopul de a asigura eficienţa, eficacitatea şi corectitudinea punerii în aplicare a acestuia.

Principalele responsabilităţi ale Comitetului de Monitorizare sunt:

  • Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale Strategiei, pe baza documentelor primite de la personalul administrativ
  • Examinarea rezultatelor implementarii fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii implementării Strategiei
  • Examinarea rezultatelor evaluărilor externe
  • Analizarea şi aprobarea Raportului anual de progres şi a rapoartelor de evaluare, înainte de a fi transmise forurilor superioare: CDRPDR/DADR
  • Elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii impactului strategiei

Compartimentul administrativ al Asociaţiei GAL Podişul Mediaşului are responsabilitatea colectării, înregistrării, şi stocării informaţiilor statistice necesare monitorizării în conformitate cu prevederile fişelor de măsuri, dar şi alte date/informaţii necesare monitorizării suplimentare. Atribuţii privind monitorizarea implementării proiectelor conform strategiei are şi APDRP (prin CRPDRP) şi Agenţia de Plăţi, conform instrucţiunilor existente în modelul planului de dezvoltare pe baza căruia a fost elaborată prezenta strategie.


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2018 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.